Bastogne Barracks

Horaires

Horaires 2020
Du 6 janvier au 6 décembre 2020
Mercredi, samedi et dimanche ; début de la visite entre 10 Hr et 15 Hr
Visite sous réservation uniquement (15 jours minimum) pour groupe de + de 15 personnes
À visiter : véhicules WWII, la partie muséale sera accessible jusqu’au 30 juin (sous réserve)
Prix : 8€ (tarif groupe adulte) et 6€ (tarif groupe enfants)

Uurregeling 2020
Van 6 januari tot 6 december 2020
Woensdag, zaterdag en zondag; start van het bezoek tussen 10u00 en 15u00
Bezoek enkel na reservatie (minimum 2 weken voor de betrokken datum) voor groepen van meer dan 15 personen
Te bezichtigen: voertuigen WOII; het museale deel is toegankelijk tot 30 juni (onder voorbehoud)
Prijs: 8 € (groepstarief volwassenen) en 6 € (groepstarief kinderen)

Schedules 2020
From January 6 till December 6, 2020
Wednesday, Saturday and Sunday; tour departures between 10 a.m. and 3 p.m.
Visit upon reservation only (bookings at least 2 weeks prior to selected date) for groups of 15 participants or more
On display: WWII vehicles; the museum will be accessible till June 30 (subject to change)
Fees: 8 € (adult groups) and 6 € (children groups)

EnglishFrenchDutch