Bastogne Barracks

Vanaf 1 januari 2019, Bastogne Barracks werd het betalen.

Beste bezoekers, van 1e januari 2019, Bastogne Barracks werd het betalen.

Voer Bastogne Barracks

 • Tarif normal : 10 €
 • Tarif réduit : 8 €

 

Abonnement cessible, geldig 1 an qui permet de visiter chaque site du WHI une fois :

 • Tarif normal : 25 €
 • Tarif réduit : 15 €

 

abonnement overdraagbaar (nominatief), geldig 1 an qui permet de visiter chaque site du WHI autant de fois qu’on le souhaite :

 • Tarif normal : 50 €
 • Tarif réduit : 30 €

 

groepstarieven :

 • 6 - 18 jaar : 6 €
 • autres : 8 €

 

Gratuit pour :

 • minder 6 jaar (behalve dat behoudt minder Kemmelberg 8 jaar : cf.. beneden) ;
 • personeel WHI + 1 begeleidende ;
 • Carte 365 ;
 • ICOM ;
 • Titulaires d’un statut de reconnaissance nationale ;
 • pers ;
 • Voorzitters en leden van C.A. de vereniging bijbehorende WHI + actieve medewerkers + bénévoles actifs : op basis van een jaarlijkse lijst die door de presidenten).
 • Mensen met een handicap en 1 begeleidende ;
 • Les membres du Conseil d’Administration du WHI ;
 • Les membres du Conseil Scientifique du WHI ;
 • De leden van de Raad van Heritage WHI.
 • WWII veteraan + 1 begeleidende

 

Tarif réduit pour :

 • jeugd 6-18 jaar ;
 • Etudiants ;
 • Mouvements de jeunesse ;
 • Enseignants ;
 • Membres de la défense belge ;
 • Titulaires d’un statut honorifique de vétéran ;
 • Militaires étrangers ;
 • groepen (vanaf 15 bezoekers + max 2 gratis begeleider) ;
 • Membres asbl associées au WHI ;
 • Personnes bénéficiant du statut VIPO ;
 • Artikel 27 asbl (ondersteunende culturele reizen voor mensen in precaire situaties).

 

Beste bezoekers, Bastogne Kazerne zal vanaf 1 januari 2019 betalen.

Toegangstarieven Bastogne Barracks:

 • Normale prijs: 10 €
 • Verlaagde prijs: 8 €

Overdraagbaar abonnement, geldig voor één bezoek aan elke WHI-site gedurende 1 jaar:

 • Normale prijs: 25 €
 • Verlaagde prijs: 15 €

Niet-overdraagbaar abonnement (nominatief), geldig voor onbeperkt bezoek aan alle WHI-sites gedurende 1 jaar:

 • Normale prijs: 50 €
 • Normale prijs: 30 €

Groepstarieven:

 • 6 naar 18 jaar oud: 6 €
 • anderen: 8 €

Gratis toegang voor:

 • Jonger dan 6 jaar (behalve Kemmelberg die 8 jaar behoudt: zie lager);
 • Personeel WHI + 1 begeleider;
 • Kaart 365;
 • ICOM;
 • Houders van een statuut van nationale erkenning;
 • pers;
 • De voorzitters en de leden van de beheerraden van de aan het WHI verbonden vzw’s + actief personeel + actieve vrijwilligers (op basis van een lijst die de voorzitters jaarlijks voorleggen);
 • Personen met een handicap + begeleider ;
 • Leden van de Raad van Bestuur van het WHI ;
 • Leden van de Wetenschappelijke Raad van het WHI ;
 • Leden van de Erfgoedraad van het WHI.
 • veteranen van de Tweede Wereldoorlog + begeleider .

Verminderde toegangsprijs voor:

 • Jongeren 6-18 jaar;
 • Studenten;
 • Jeugdbewegingen;
 • Leerkrachten;
 • Leden van de Belgische Defensie;
 • Houders van een veteranenstatuut;
 • Buitenlandse militairen;
 • Groepen (vanaf 15 bezoekers + max 2 gratis begeleiders);
 • Leden aan het WHI verbonden vzw’s;
 • Personen met WIGW-statuut;
 • artikel 27 vzw (culturele bezoeken voor minderbedeelden).

 

Beste bezoeker,

Toegang tot Bastogne Barracks zullen niet langer vrij vanaf januari zijn 1.

Toegangsprijzen Bastogne Barracks

 • reguliere tarief: 10 €
 • Beperkte vergoeding: 8 €

overdraagbaar abonnement, die toegang geeft tot elke WHI plaats gedurende de periode van één jaar

 • reguliere tarief: 25 €
 • Beperkte vergoeding: 15 €

Non-transferrable subscription (nominatief), het geven van onbeperkte toegang tot alle WHI sites voor één jaar:

 • reguliere tarief: 50 €
 • Beperkte vergoeding: 30 €

groep vergoedingen:

 • 6 naar 18 jaar oud: 6 €
 • anderen: 8 €

Gratis toegang voor:

 • Kinderen onder 6 (met uitzondering van de Kemmelberg -> Kinderen onder 8: zie hieronder);
 • WHI personeel + 1;
 • Kaart 365;
 • ICOM;
 • Houders van een statuut van nationale erkenning;
 • druk op;
 • Voorzitters en leden van WHI samenlevingen + actieve medewerkers + actieve vrijwilligers: blijkt uit de jaarlijkse lijst van de voorzitters geleverde;
 • Gehandicapt persoon + makker;
 • Leden van de WHI Board;
 • De leden van de WHI Wetenschappelijke Raad;
 • De leden van de WHI Heritage Council;
 • veteranen van de Tweede Wereldoorlog + 1.

Lagere vergoedingen voor:

 • jongeren van 6 naar 18;
 • studenten;
 • jongerenorganisaties;
 • leerkrachten;
 • Leden van de Belgische Defensie;
 • Houders van veteranenstatus;
 • De leden van buitenlandse strijdkrachten;
 • groepen (van 15 bezoekers + max 2 gratis begeleiders);
 • Leden van WHI samenlevingen;
 • Houders van VIPO de status;
 • Artikel 27 (culturele activiteiten voor de financieel uitgedaagd).
EnglishFrenchDutch